Keszthelyi Festetics kastély – Magyarország leglátogatottabb kastélya

0

Festetics Kristóf, az uradalom megalapítójaA keszthelyi Festetics kastély története a XVIII. század elejére nyúlik vissza, amikor a török hódoltság végével a keszthelyi végvárnak már nem volt katonai funkciója. A védműveket lerombolták, a városon pedig több örökös is osztozott.

Tolnai Festetics Kristóf nagybirtokos, Somogy vármegye alispánja ekkor vásárolta fel a gersei Pethő örökség részeit. 1739-ben így kizárólagos birtokosa lett a városnak és megteremtette a keszthelyi uradalmat.

A régi végvári jogokhoz erősen ragaszkodó helyiek és a Festetics család között állandóak voltak a konfliktusok. Festetics Kristóf, aki egyben országgyűlési követ és aranysarkantyús vitéz is volt, ennek ellenére számos pozitív intézkedéssel segítette a város fejlődését. Mestereket és sebészorvost is hozatott Keszthelyre, gyógyszertárat és 1759-ben kórházat is létesített a lakosság számára.

A nagybirtokos a barokk stílusú kastély megépíttetését 1745-ben kezdte el, de a környező falvakról is gondoskodott. Templomokat építtetett, a keszthelyi templomnak pedig három harangot öntetett. Neki köszönhető a városi könyvtár megalapítása, és szívén viselte a Hévízi tó védelmét is.

Kristóf és utódai számos új munkahelyet létesítettek a városban, hiszen birtokaik igazgatása is Keszthelyen centralizálódott. Az általuk kezdeményezett építkezésekhez sok munkaerőre volt szükség, így Keszthely városa igen hamar a Nyugat-Dunántúl második legnépesebb települése lett.

A Festeticsek Keszthelyhez való ragaszkodást jól mutatja, hogy bár Kristóf 1768. február 25-én Sopronban halt meg, kívánságának megfelelően holttestét Keszthelyre szállították. Végső nyughelye a mai plébániatemplom kriptájában található.

Kristóf fia, III. Pál (1722–1782), folytatta apja örökségét. Létrehozta Keszthely első elemi és középiskoláját, 1769–1770-ben pedig a kastélyon végeztetett átalakításokat. Neki köszönhetően megnövelték a szárnyakat a homlokzat változatlanul hagyása mellett. Mária Terézia királynőtől grófi rangot is kapott.

I. György, a keszthelyi Festetics kastély rebellis ura

I. Festetics György gróf

Kép forrása: Wikipédia

Festetics György korát meghaladó értelmiségi volt. Reformer gondolatai, a magyar nemzet iránti elkötelezettsége hamar az arisztokrácia ellenségévé tette. 1902-ben a város főterén szobrot állítottak az emlékének. Ez a műalkotás jelenleg a kastély parkjában, az épület bejárata előtt található.

Festetics György élete első felében azon munkálkodott, hogy Magyarország önálló ország lehessen. Fontos célja volt, hogy a hazánkban állomásozó katonák szolgálati nyelvének is a magyart tegyék meg.

Bár ő maga hat nyelven írt és beszélt, anyanyelvének szeretete meghatározta életét. Mecénásként támogatta az anyanyelvű irodalom művelőit, ugyanakkor mindent megtett az ország gazdasági műveltségének emelésére is.

Neki köszönhetően jött létre 1797-ben Európa első mezőgazdasági főiskolája, a Georgikon. A századfordulón (1799–1801) új épületszárnyat építtetett a kastélyhoz is, amiben megalapította a Helikon Könyvtárat. Ez ma Magyarország legnagyobb és egyetlen épen maradt magánkönyvtára.

Helikon könyvtár a keszthelyi Festetics kastélyban

A keszthelyi Festetics Kastélyban található könyvtár kulturális kincsek tárháza. A benne található ritkaságokat két évszázadon keresztül gyűjtötték össze a Festeticsek. Nemcsak magyar nyomtatványokkal, hanem Európa legfontosabb nyomdáinak különlegességeivel is találkozhatunk benne.

A Helikon könyvtár Rantz János György uradalmi építész tervei alapján készült, klasszicista tölgyfabútorait Kerbl János keszthelyi asztalos munkájának köszönhetjük.

A könyvtárban a magyar irodalom jelentős alkotásai mellett helyet kaptak felvilágosodás kori filozófiai, valamint gazdasági írások is, továbbá hírlap- és folyóiratanyagok. Festetics Györgynek köszönhetően a könyvtári állomány így megötszöröződött, amelyet a Georgikon tanárainak és hallgatóinak elérhetővé is tett. A felbecsülhetetlen értékű könyveket díszes bőrbe köttette, könyvtárost foglalkoztatott és szabályozta a könyvtár használatát és a kezelést rendjét.

A II. világháború idején a könyvtári szárnyat elfalazták, a legértékesebb példányokat pedig a fővárosba szállították. A fosztogatásoktól így megóvott gyűjtemény néhány példánya mai napig az Országos Széchényi Könyvtárban található meg.

A keszthelyi Festetics kastély könyvtára ma a Helikon Kastélymúzeum szerves része. A gyűjteményt a Festetics György által bevezetett szakbeosztások és latin jelzetek alapján őrizték meg a nagyérdeműnek.

A könyvállomány több mint 86 000 könyvtári egységgel büszkélkedhet. Festetics György szellemi örökségét követendő a Festetics kastély a könyvtár lehetővé teszi a tudományos kutatási munkákat is. A legrégebbi kötet Thuróczy János műve, az 1488-ban megjelent Chronica Hungarorum.

A keszthelyi Festetics kastély átalakítása

1883–1887 között Festetics (II.) Tasziló az északi szárny lebontása után új szárnyépületet készíttetett.

Ekkor épült a neobarokk tornyos középrész is. A kastély főhomlokzata elvesztette korábbi U-alakú szimmetriáját – cour d’honneur elrendezését -, viszont az épület mérete megkétszereződött.

Tasziló bevezette a központi fűtést, és vízvezetékkel látta el a kastélyt. A 101 helyiségből álló épület homlokzatait, tereit, lépcsőházait átalakíttatta. A látogatók ma már ebben a végleges formájában tekinthetik meg hazánk leglátogatottabb kastélyát.

A keszthelyi kastélypark

A Festetics kastély parkja

Rábai Miklós fotója

A keszthelyi kastélypark nemzetközi viszonylatban is párját ritkító természetvédelmi terület. Bár fénykorában (1887-1945) 42 hektáron terült el, mára csupán 10 hektárt járhatnak be a látogatók.

Széleskörű ismertségét a tájkép angolkert és franciakert kombinációjának köszönheti. Míg előbbinél előnyben részesítik a természet uralkodó szerepét, addig a franciakertre a mértani formák kialakítása a jellemző.

A kastélypark, akárcsak a kastély épülete, számos átalakításon ment keresztül az évszázadok során. Utolsó jelentős átalakítása 1885-ben történt. A kastélypark önmagában is csodálatos növénygyűjteményével és elrendezésével emelkedik ki Európa parkjai közül.

Megtalálhatók itt:

 • egzotikus növényfajok,
 • többszáz éves fák,
 • kertépítészeti különlegességek, mint a sövényszínház és növényekből ültetett napóra,
 •  szökőkutak
 • szobrok,
 • oroszlános kút,
 • parterre,
 • egy hercegnői kamarakert,
 • kerti tó
 • és egy kis híd.

2015-ben a kastélypark megújult, kerttörténeti hitelességű rekonstrukciót hajtottak rajta végre. A megvalósítás során levéltári kutatást, kertrégészeti szondázó kutatást, valamint geodéziai és részletes növényállapot-felmérést végeztek.


A kastélyparkban található a pálmaház is, valamint több állandó kiállításnak otthont adó uradalmi épület. Ilyen például a kocsiház, amelyben egy különleges hintókiállítást tekinthetünk meg.

Állandó kiállítások a keszthelyi Festetics kastélyban

A Festetics kastély, mai nevén Helikon Kastélymúzeum egész évben számos programmal, koncertekkel, időszaki kiállításokkal várja látogatóit. De nemcsak színes és változatos programjai, hanem a kastély 5 épületében látható 6 állandó kiállítás is kihagyhatatlan élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A barokk kastély elsősorban a korabeli főúri világ mindennapjait, a Festetics uradalom életét kívánja a látogatókkal megismertetni. Enteriőr kiállításaiban eredeti, illetve korhűen rekonstruált belső terekkel találkozhatunk.

A kastélytermek kiállításanyagai bemutatják többek között

 • Festetics György életét
  • Georgikon megalapítása,
  • Helikoni ünnepségek,
  • Phoenix gálya megépíttetése,
 • a magyar lótenyésztés és a díjnyertes Festetics lovak dicső korszakát
  • lóversenydíjak
  • híres lovak portréi
  • ménes képek,
 • a Festetics család
  • különböző stílusú bútorait,
  • meisseni vázáit,
  • festményeit,
  • szobrait,
 • valamint Lady Mary Victoria Hamilton hercegnő értékes hozományát is.

Az Amazon Ház Látogatóközpontban „Főúri utazások, úti kalandok” címmel a szárazföldi, vízi és légi közlekedés történetével ismerkedhetünk meg:

 • kocsik, a hajók, az autók és a léghajók világa
 • utazási előkészületek az elmúlt századokban
 • Habsburg úthálózat hintószimulátorral
 • felújított luxus vasúti kocsi
 • képregény egy balatoni utazásról
 • hajómakettek, léghajó-kosár, korabelli Benz- és Lancia-modellek

A pálmaház egzotikus növényeik tárháza, 200 darabot számláló növénykülönlegességével Európa második legnagyobb gyűjteménye. Eredetileg a kastély pálmáit gondozták benne, de jelenleg olyan hétköznapibb érdekességekkel is találkozhatunk, mint a kávé, a kakaó vagy cukornád. Trópusi hibiszkusz-anyaga szintén kontinensük legnagyobb gyűjteményeinek sorába tartozik.

A hintókiállítás több mint 50 darab kocsival, hintóval és lovas szánnal büszkélkedhet. Köztük láthatjuk például Ferenc Ferdinánd park kocsiját és Rudolf trónörökös homokfutóját is, de lovasszánokat és fogatos felszereléseket is.

A keszthelyi Vadászati Múzeum kiállítása 5 földrész több mint 200 vadfaját mutatja be, melynek alapja többek között

 • Windisch-Grätz herceg teljes egészében látható több száz darabos trófeagyűjteménye,
 • a székely főnemesi családból származó báró Dózsa György válogatott világrekorder trófeái, valamint
 • Hidvégi Béla által extrém körülmények között elejtett és természetes környezetükben bemutatott vadfajok egyedei.

A történelmi vasútmodell kiállítás a Vadászati Múzeum tetőterében található. A 2, 7 km hosszú síneken 75 szerelvény közlekedik mintegy 1800 épület között. A teljes vágányhálózat korabeli légifotók és az eredeti tervek alapján készült.

A keszthelyi Festetics kastély különleges házirendje

Mivel a Helikon kastélymúzeum felbecsülhetetlen értékek sorát vonultatja fel, s parkja is természetvédelmi terület, minden épületnek külön házirendje van.

A kastélyban fegyveres biztonsági őrök dolgoznak és az intézmény teljes területén biztonsági kamerarendszer működik. Bár első olvasásra a házirendek szigorúnak tűnnek, semmilyen élvezeti hátrányt nem okoznak a látogatóknak.

Szabad fényképezni, videófelvételeket készíteni, sőt, külön engedéllyel még a drónhasználat is megengedett a parkban.

Nem véletlen, hogy a keszthelyi Festetics kastély kedvelt esküvőhelyszín lett. A részletes látogatói házirendek Helikon Kastélymúzeum honlapján olvashatók.

Felhasznált irodalom: helikonkastely.huShare.

About Author

Német nyelvtanár, blogger. Rajong a kultúrtörténeti finomságékért, Festetics György szerelmese. 4 gyermek nevelése mellett hobbija és szenvedélye az írás, a Szárnyak - Kortárs magyar versek kötetben több verse is megjelent. Keszthelyhez családi szálak kötik.

Leave A Reply